Kết quả

STT Sản phẩm Giá lẻ Giá sỉ Số lượng Thành tiền
1 TỨ TẤN TÀI 0/Cái Liên hệ  
2 365 NGÀY THỊNH VƯỢNG 0/Cái Liên hệ  
3 Bấm kim 10 Kw Trio 5270 13.800/Cái 12.000/Cái  
4 Bấm kim 10 Max chính hãng 27.000/Cái 25.500/Cái  
5 Bấm kim 10 Plus chính hãng 35.000/Cái 30.000/Cái  
6 Bấm kim 10 Plus tốt không có kim 28.000/Cái 24.000/Cái  
7 Bấm kim 10 SDI rẻ 18.000/Cái 16.000/Cái  
8 Bấm kim 10 SDI xịn 29.500/Cái 27.000/Cái  
9 Bấm kim 10 VBEST sắt 12.000/Cái 10.000/Cái  
10 Bấm kim KW Trio 50LA chính hãng 350.000/Cái 340.000/Cái  
11 Bấm kim KW Trio 50SA chính hãng 250.000/Cái 240.000/Cái  
12 Bấm kim số 3 Eagle 206A 37.000/Cái 34.000/Cái  
13 Bấm kim số 3 Eagle 207A 37.000/Cái 34.000/Cái  
14 Bấm kim số 3 Eagle 9629 46.000/Cái 44.000/Cái  
15 Bấm kim số 3 SDI chính hãng 53.000/Cái 49.000/Cái  
16 Bấm lỗ Eagle 837 tốt 44.000/Cái 39.000/Cái  
17 Bấm lỗ KW Trio 912 - 16 tờ 46.000/Cái 42.000/Cái  
18 Bấm lỗ KW Trio 978 - 30 tờ 88.000/Cái 84.000/Cái  
19 Băng keo 2 mặt 1F2 1.500/Cuộn 1.400/Cuộn  
20 Băng keo 2 mặt 1F6 1.900/Cuộn 1.700/Cuộn  
21 Băng keo 2 mặt 2F4 2.900/Cuộn 2.600/Cuộn  
22 Băng keo 2 mặt 4F8 5.000/Cuộn 4.500/Cuộn  
23 Băng keo giấy 1F2 3.000/Cuộn 1.900/Cuộn  
24 Băng keo giấy 1F6 4.000/Cuộn 2.300/Cuộn  
25 Băng keo giấy 2F4 4.500/Cuộn 3.900/Cuộn  
26 Băng keo giấy 4F8 8.000/Cuộn 6.800/Cuộn  
27 Băng keo mouse 2F4 7.000/Cuộn 6.000/Cuộn  
28 Băng keo mouse 4F8 14.000/Cuộn 12.000/Cuộn  
29 Băng keo Simili 2F4 5.300/Cuộn 4.800/Cây  
30 Băng keo Simili 3F6 6.500/Cuộn 6.000/Cuộn  
31 Băng keo Simili 4F8 7.500/Cuộn 7.000/Cuộn  
32 Băng keo trong 1F2 80ya 2.300/Cuộn 1.700/Cuộn  
33 Băng keo trong 2F4 80ya 4.000/Cuộn 3.400/Cuộn  
34 Băng keo trong/đục 4F8 100ya 9.500/Cuộn 8.500/Cuộn  
35 Băng keo trong/đục 4F8 80ya 7.500/Cuộn 6.700/Cuộn  
36 Băng keo văn phòng 1F8 1.500/Cuộn 1.000/Cuộn  
37 Bảng tên da + dây kẹp 4.500/Bộ Liên hệ  
38 Bảng tên da + kẹp 2.500/Bộ Liên hệ  
39 Bảng tên da đứng ngang không dây 2.200/Cái 1.800/Cái  
40 Bảng tên dẻo 48.000/Hộp 43.000/Hộp  
41 Bảng tên dẻo + dây kẹp 3.000/Bộ Liên hệ  
42 Bảng tên dẻo + dây xoay 4.000/Hộp Liên hệ  
43 Bảng tên dẻo 9x12 1.500/Cái 1.200/Cái  
44 Bảng tên kim tây HP 303 34.000/Hộp 32.000/Hộp  
45 Bảng tên kim tây HP 303 52.000/Hộp 44.000/Hộp  
46 Bảng tên Sakura dây 65.000/Hộp 60.000/Hộp  
47 Bảng tên Sakura kẹp 65.000/Hộp 60.000/Hộp  
48 Bảng tên viền xanh + dây 3.000/Bộ Liên hệ  
49 Bảng tên viền xanh lớn 9x12 1.500/Cái 1.200/Cái  
50 Bảng tên viền xanh nhỏ 800/Cái 700/Cái  
51 Bao thư 11x17 không keo 18.000/Xấp 15.500/Xấp  
52 Bao thư 12x18 có keo 23.000/Xấp 18.500/Xấp  
53 Bao thư 12x18 không keo 22.000/Xấp 17.000/Xấp  
54 Bao thư 14x20 có keo 26.000/Xấp 23.000/Xấp  
55 Bao thư 18x24 có keo 40.000/Xấp 37.000/Xấp  
56 Bao thư keo sọc dày - tốt 4.800/Xấp 4.000/Xấp  
57 Bao thư keo sọc thường 6.500/Xấp 4.700/Xấp  
58 Bao thư keo tự dính 7.000/Xấp 6.500/Xấp  
59 Bao thư trắng 12x22 có keo 100gsm 30.000/Xấp 28.000/Xấp  
60 Bao thư trắng 12x22 có keo 80gsm 26.000/Xấp 24.000/Xấp  
61 Bao thư trắng 12x22 không keo 100 gsm 28.000/Xấp 26.000/Xấp  
62 Bao thư trắng 12x22 không keo 80gsm 24.000/Xấp 22.000/Xấp  
63 Bao thư trắng 14x20 không keo 25.000/Xấp 22.000/Xấp  
64 Bao thư trắng 16x23 có keo 35.000/Xấp 30.000/Xấp  
65 Bao thư trắng A4 Định Lượng 100 72.000/Xấp 65.000/Xấp  
66 Bao thư trắng A4 Định Lượng 80 60.000/Xấp 55.000/Xấp  
67 Bao thư trắng A4 Định lượng 80 có chữ 62.000/Xấp 57.000/Xấp  
68 Bao thư trắng A5 Định Lượng 100 49.000/Xấp 42.000/Xấp  
69 Bao thư trắng A5 Định Lượng 80 40.000/Xấp 35.000/Xấp  
70 Bao thư vàng A4 có chữ 59.000/Xấp 54.000/Xấp  
71 Bao thư vàng A4 định lượng 100 68.000/Xấp 62.000/Xấp  
72 Bao thư vàng A5 Định Lượng 100 35.000/Xấp 32.000/Xấp  
73 Bìa 1 kẹp A4 (sọc gân) C/S 20.500/Cái 18.500/Cái  
74 Bìa 1 kẹp A4 đủ màu - mã 671 18.000/Cái 14.000/Cái  
75 Bìa 2 kẹp A4 (sọc gân) C/S 24.200/Cái 22.000/Cái  
76 Bìa 2 kẹp A4 (đục) C/S 20.000/Cái 19.500/Cái  
77 Bìa 2 kẹp A4 đủ màu - mã 672 19.000/Cái 16.000/Cái  
78 Bìa 3 dây 10F - Thái Dương 10.200/Cái 9.200/Cái  
79 Bìa 3 dây 10F Thảo Linh loại tốt 10.000/Cái 8.500/Cái  
80 Bìa 3 dây 15F - Thái Dương 12.000/Cái 10.900/Cái  
81 Bìa 3 dây 15F Thảo Linh loại tốt 12.000/Cái 9.300/Cái  
82 Bìa 3 dây 20F - Thái Dương 13.800/Cái 12.600/Cái  
83 Bìa 3 dây 20F - Thái Dương 13.800/Cái 12.600/Cái  
84 Bìa 3 dây 20F Thảo Linh loại tốt 13.500/Cái 10.500/Cái  
85 Bìa 3 dây 7F - Hữu Nghị 4.700/Cái 4.300/Cái  
86 Bìa 3 dây 7F Thảo Linh loại tốt 9.000/Cái 7.700/Cái  
87 Bìa ACCO 6.500/Cái 5.000/Cái  
88 Bìa cây hình đẹp 5.000/Cái 3.700/Cái  
89 Bìa cây lớn 2.800/Cái 2.300/Cái  
90 Bìa cây Magnolia 324 đẹp 4.000/Cái 3.500/Cái  
91 Bìa cây nhỏ 2.200/Cái 1.800/Cái  
92 Bìa cây Q311, gáy lớn 5.500/Cái 4.100/Cái  
93 Bìa còng 2F4 nhựa - 3302A 11.500/Cái 10.500/Cái  
94 Bìa còng 5-7F ABBA 1 mặt 29.500/Cái 23.000/Cái  
95 Bìa còng 5-7F ABBA 2 mặt 30.000/Cái 26.000/Cái  
96 Bìa hộp giấy 10F - A&B 32.000/Cái 29.500/Cái  
97 Bìa hộp giấy 10F - Thái Dương 43.000/Cái 38.000/Cái  
98 Bìa hộp giấy 12F - Thái Dương 49.000/Cái 43.000/Cái  
99 Bìa hộp giấy 15F - A&B 34.000/Cái 31.000/Cái  
100 Bìa hộp giấy 15F - Thái Dương 55.000/Cái 50.000/Cái  
101 Bìa hộp giấy 20F - A&B 41.000/Cái 37.000/Cái  
102 Bìa hộp giấy 20F - Thái Dương 60.000/Cái 54.000/Cái  
103 Bìa hộp Simili 7F 20.000/Cái 18.000/Cái  
104 Bìa hộp xếp Simili 10F 24.000/Cái 20.500/Cái  
105 Bìa hộp xếp Simili 15F 28.000/Cái 24.000/Cái  
106 Bìa hộp xếp Simili 20F 30.000/Cái 27.000/Cái  
107 Bìa hộp xếp Simili 5F 19.000/Cái 17.000/Cái  
108 Bìa kéo A4 2.800/Cái 2.500/Cái  
109 Bìa kéo A5 2.400/Cái 2.000/Cái  
110 Bìa lá A4 C/S tốt 2.800/Cái 1.600/Cái  
111 Bìa lá A4 loại 1 Thiên Long 1.850/Cái 1.650/Cái  
112 Bìa lá A4 thường 1.220/Cái 1.100/Cái  
113 Bìa lá da 100 lá A4 68.000/Cái 57.000/Cái  
114 Bìa lá da 120 lá A4 68.000/Cái 62.000/Cái  
115 Bìa lá da 140 lá A4 77.000/Cái 70.000/Cái  
116 Bìa lá da 150 lá A4 82.500/Cái 75.000/Cái  
117 Bìa lá da 160 lá A4 83.500/Cái 76.000/Cái  
118 Bìa lá da 180 lá A4 91.000/Cái 83.000/Cái  
119 Bìa lá da 20 lá A4 35.000/Cái 30.500/Cái  
120 Bìa lá da 200 lá A4 97.000/Cái 89.000/Cái  
121 Bìa lá da 30 lá A4 31.500/Cái 29.500/Cái  
122 Bìa lá da 40 lá A4 33.000/Cái 31.000/Cái  
123 Bìa lá da 50 lá A4 37.000/Cái 34.000/Cái  
124 Bìa lá da 60 lá A4 41.500/Cái 38.000/Cái  
125 Bìa lá da 80 lá A4 49.500/Cái 44.000/Cái  
126 Bìa lá da đặc biệt 100 lá 81.000/Cái 74.000/Cái  
127 Bìa lá da đặc biệt 120 lá 88.000/Cái 79.500/Cái  
128 Bìa lá da đặc biệt 140 lá 99.000/Cái 89.000/Cái  
129 Bìa lá da đặc biệt 150 lá 102.000/Cái 91.500/Cái  
130 Bìa lá da đặc biệt 160 lá 104.000/Cái 95.500/Cái  
131 Bìa lá da đặc biệt 180 lá 111.500/Cái 105.000/Cái  
132 Bìa lá da đặc biệt 20 lá 52.000/Cái 48.000/Cái  
133 Bìa lá da đặc biệt 200 lá 122.000/Cái 110.000/Cái  
134 Bìa lá da đặc biệt 40 lá 49.000/Cái 56.000/Cái  
135 Bìa lá da đặc biệt 60 lá 66.500/Cái 60.500/Cái  
136 Bìa lá da đặc biệt 80 lá 74.000/Cái 67.000/Cái  
137 Bìa lá F4 C/S tốt 2.800/Cái 2.000/Cái  
138 Bìa lá F4 thường 1.700/Cái 1.500/Cái  
139 Bìa lá nhãn A4 E340 C/S 3.000/Cái 2.750/Cái  
140 Bìa lá nhựa 100 lá A4 37.000/Cái 35.500/Cái  
141 Bìa lá nhựa 40 lá A4 21.000/Cái 19.000/Cái  
142 Bìa lá nhựa trong 20 lá A4 18.000/Cái 16.000/Cái  
143 Bìa lá nhựa trong 60 lá A4 27.000/Cái 24.000/Cái  
144 Bìa lá nhựa trong 80 lá A4 31.000/Cái 30.000/Cái  
145 Bìa lổ hộp dầy 40.500/Hộp 37.000/Hộp  
146 Bìa nút A4 C/S tốt 34.500/Xấp 31.000/Xấp  
147 Bìa nút A4 thường 27.000/Xấp 24.000/Xấp  
148 Bìa nút A5 túi kiểm tra C/S tốt 2.200/Cái 1.900/Cái  
149 Bìa nút A5 túi đựng bài kiểm tra thường 28.000/Xấp 25.000/Xấp  
150 Bìa nút F4 C/S tốt 37.500/Xấp 34.000/Xấp  
151 Bìa nút F4 thường 28.000/Xấp 25.000/Xấp  
152 Bìa nút hình ngang 3.800/Cái 3.400/Cái  
153 Bìa nút in hình đứng 4.500/Cái 4.000/Cái  
154 Bìa phân trang 10 số - C/S 11.000/Xấp 10.000/Xấp  
155 Bìa phân trang 12 số - C/S 12.000/Xấp 11.000/Xấp  
156 Bìa phân trang 24 chữ cái 22.000/Xấp 21.000/Xấp  
157 Bìa phân trang 31 số 28.000/Xấp 25.000/Xấp  
158 Bìa quấn dây F4 C/S tốt nhựa 5.500/Cái 4.800/Cái  
159 Bìa trình ký 2 mặt A4 - bản đồ 15.000/Cái 13.000/Cái  
160 Bìa trình ký 2 mặt tốt A4 23.200/Cái 21.000/Cái  
161 Bìa trình ký A4 1 mặt 10.000/Cái 7.500/Cái  
162 Bìa trình ký A4 2 mặt 11.500/Cái 9.500/Cái  
163 Bìa trình ký mica A4 22.000/Cái 21.000/Cái  
164 Bìa trình ký mica A5 18.000/Cái 16.500/Cái  
165 Bộ khuôn nặn đất sét 5.000/Hộp 4.500/Hộp  
166 BONSAI MAI 0/Cái Liên hệ  
167 BONSAI MAI 0/Cái Liên hệ  
168 BONSAI MAI 0/Cái Liên hệ  
169 Bút Anten thước 21.000/Cây 19.000/Cây  
170 Bút Anten thước 21.000/Cây 19.000/Cây  
171 Bút Anten đèn hộp thiếc 45.000/Cây 42.000/Cây  
172 Bút bi 10 ngòi - 10 màu 5.500/Cây 4.800/Cây  
173 Bút bi 2 ngòi 2.700/Cây 2.200/Cây  
174 Bút bi 3 ngòi 3.000/Cây 2.000/Cây  
175 Bút bi 4 ngòi - 4 màu 3.300/Cây 3.000/Cây  
176 Bút bi 521 20.500/Hộp 20.000/Hộp  
177 Bút bi 6 ngòi - 6 màu 4.000/Cây 3.600/Cây  
178 Bút bi 8 ngòi - 8 màu 5.000/Cây 4.500/Cây  
179 Bút bi Cox 035 13.000/Cây 10.000/Cây  
180 Bút bi Cox 2137 29.000/Cây 24.000/Cây  
181 Bút bi Cox 216 10.000/Cây 8.500/Cây  
182 Bút bi Cox 860 15.000/Cây 12.500/Cây  
183 Bút bi Cox K07 loại 1 17.000/Cây 14.500/Cây  
184 Bút bi Cox K07 loại 2 13.000/Cây 10.500/Cây  
185 Bút bi Cox K09 10.000/Cây 9.000/Cây  
186 Bút bi Cox ML80 18.000/Cây 15.000/Cây  
187 Bút bi Cox xịn 767 200.000/Cây 195.000/Cây  
188 Bút bi Cox xịn 789 195.000/Cây 190.000/Cây  
189 Bút bi Lancer 189.000/Lon 165.000/Lon  
190 Bút bi Nieki 309 39.100/Cây 37.000/Cây  
191 Bút bi Parke bấm N05 16.500/Cây 13.500/Cây  
192 Bút bi Raddar 665 60.000/Hộp 52.000/Hộp  
193 Bút bi sọc 555 48.000/Hộp 40.000/Hộp  
194 Bút bi Thiên Long 027 3.000/Cây 2.500/Cây  
195 Bút bi Thiên Long 031 6.000/Cây 5.500/Cây  
196 Bút bi Thiên Long 032 3.400/Cây 2.900/Cây  
197 Bút bi Thiên Long 034 2.400/Cây 1.800/Cây  
198 Bút bi Thiên Long 036 7.000/Cây 6.500/Cây  
199 Bút bi Thiên Long 047 4.300/Cây 3.700/Cây  
200 Bút bi Thiên Long 048 13.000/Cây 12.000/Cây  
201 Bút bi Thiên Long 049 2.800/Cây 2.300/Cây  
202 Bút bi Thiên Long 061 2.800/Cây 2.300/Cây  
203 Bút bi Thiên Long 062 2.600/Cây 2.100/Cây  
204 Bút bi Thiên Long 079 Trendee 2.800/Cây 2.400/Cây  
205 Bút bi Thiên Long 08 3.300/Cây 2.900/Cây  
206 Bút bi Thiên Long 089 Chipy 3.000/Cây 2.500/Cây  
207 Bút bi Thiên Long 090 1.600/Cây 1.200/Cây  
208 Bút bi Thiên Long 092 2.000/Cây 1.500/Cây  
209 Bút bi Zebra F301 chính hãng 315.000/Hộp 288.000/Hộp  
210 Bút bi Zebra F301 loại 2 110.000/Hộp 100.000/Hộp  
211 Bút cắm bàn Bến Nghé 10.000/Cây 8.500/Cây  
212 Bút cấm bàn Thiên Long PH-02 15.500/Bộ 15.200/Bộ  
213 Bút chì bấm Pentel A125T 368.000/Hộp 340.000/Hộp  
214 Bút chì gỗ Maped có gôm 47.000/Hộp 42.000/Hộp  
215 Bút chì gỗ Maped không gôm 44.000/Hộp 40.000/Hộp  
216 Bút chì gỗ Marco sọc đỏ 4213 có gôm 46.000/Hộp 42.000/Hộp  
217 Bút chì gỗ Marco vàng 4200 có gôm 55.000/Hộp 49.000/Hộp  
218 Bút chì gỗ Marco xám 7000 46.000/Hộp 42.000/Hộp  
219 Bút chì gỗ sọc vàng Staedtler 120 Đức 96.000/Hộp 86.000/Hộp  
220 Bút chì gỗ sọc đỏ Staedtler 110 Đức 135.000/Hộp 125.000/Hộp  
221 Bút chì gỗ Staedtler 134 39.000/Hộp 32.000/Hộp  
222 Bút chì tệp 2B - 6B xịn không gôm 86.000/Hộp 77.000/Hộp  
223 Bút Cox 6408 16.500/Cây 14.500/Cây  
224 Bút dạ quang 2 đầu 196 45.000/Hộp 40.000/Hộp  
225 Bút dạ quang Lancer 97.000/Hộp 88.000/Hộp  
226 Bút dạ quang Stabilo 27.500/Cây 25.000/Cây  
227 Bút dạ quang Stabilo đủ màu 27.500/Cây 25.000/Cây  
228 Bút dạ quang Thiên Long HL03 5.500/Cây 5.100/Cây  
229 Bút dạ quang Toyo 50.000/Hộp 39.000/Hộp  
230 Bút Gel B03 Hi Master 6.500/Cây 6.200/Cây  
231 Bút Gel-04 Dream Me 6.500/Cây 6.200/Cây  
232 Bút lông bảng Thiên Long WB02 5.400/Cây 4.600/Cây  
233 Bút lông bảng Thiên Long WB03 8.800/Cây 6.500/Cây  
234 Bút lông dầu Lancer 72.000/Hộp 65.000/Hộp  
235 Bút lông dầu Thiên Long PM09 7.500/Cây 7.200/Cây  
236 Bút lông dầu Zebra 24.900/Cây 22.500/Cây  
237 Bút lông sọc Horse 61.000/Hộp 55.000/Hộp  
238 Bút nước kim cương 885 35.000/Hộp 28.500/Hộp  
239 Bút nước mini 24.000/Hộp 21.500/Hộp  
240 Bút nước Uniball UB150 chính hãng 340.000/Hộp 310.000/Hộp  
241 Bút nước Uniball UB150 thường 82.000/Hộp 72.000/Hộp  
242 Bút nước Uniball UM 100 88.000/Hộp 78.000/Hộp  
243 Bút nước Uniball UM100 chính hãng 280.000/Hộp 252.000/Hộp  
244 Bút nước xoá được Pilot 65.000/Cây 60.000/Cây  
245 Bút nước xoá được Pilot - Nhật Bản 65.000/Cây 60.000/Cây  
246 Bút nước xoá được đủ hình 24.500/Hộp 23.000/Hộp  
247 Bút xóa Thiên Long CP02 15.500/Cây 15.200/Cây  
248 Bút xóa Thiên Long CP05 12.000/Cây 11.700/Cây  
249 Cắt keo 5F cầm tay 14.000/Cái 12.500/Cái  
250 Cắt keo 6F cầm tay 17.000/Cái 15.500/Cái  
251 Cắt keo 7F cần tay 21.000/Cái 19.000/Cái  
252 Cắt keo Sunny 2001 nhỏ 12.000/Cái 10.000/Cái  
253 Cắt keo Sunny 2002 29.000/Cái 27.000/Cái  
254 Cắt keo Sunny 2003 trung 13.500/Cái 12.000/Cái  
255 Cắt keo Sunny 2004 lớn 34.000/Cái 31.000/Cái  
256 Cắt keo Sunny 2005 lớn 28.000/Cái 25.000/Cái  
257 CÁT TƯỜNG NHƯ Ý 0/Cái Liên hệ  
258 Cây ghim giấy inox 13.000/Cây 11.500/Cây  
259 Cây ghim giấy màu 8.500/Cây 7.600/Cây  
260 CÂY TÀI LỘC 0/Cái Liên hệ  
261 CÂY TÀI LỘC 0/Cái Liên hệ  
262 CÂY TÀI LỘC 0/Cái Liên hệ  
263 CHÓ VÀNG 0/Cái Liên hệ  
264 CHÚA GIÊSU 0/Cái Liên hệ  
265 CUNG HỶ PHÁT TÀI 0/Cái Liên hệ  
266 Dao rọc giấy SDI 0404 nhỏ - thường 8.400/Cái 7.500/Cái  
267 Dao rọc giấy SDI 0404 nhỏ - tốt - 3 lưỡi 24.000/Cái 22.000/Cái  
268 Dao rọc giấy SDI 0411 nhỏ - tốt - 1 lưỡi 13.000/Cái 11.500/Cái  
269 Dao rọc giấy SDI 0423 lớn - thường - 3 lưỡi 16.000/Cái 14.500/Cái  
270 Dao rọc giấy SDI 0423 lớn - tốt - 3 lưỡi 44.000/Cái 40.500/Cái  
271 Dấu - Ngày tháng tự động Shiny S300 115.000/Cái 105.000/Cái  
272 Dấu - Ngày tháng tự động Shiny S400 115.000/Cái 115.000/Cái  
273 Dây đeo bảng tên kẹp thường 1.900/Cái 1.500/Cái  
274 Dây đeo bảng tên mặt cười đủ màu 5.000/Cái 4.500/Cái  
275 Dây đeo bảng tên móc bóng đủ màu 2.800/Hộp 2.200/Cái  
276 DI LẶC 0/Cái Liên hệ  
277 DI LẶC 0/Cái Liên hệ  
278 DI LẶC 0/Cái Liên hệ  
279 DI LẶC CÁT TƯỜNG 0/Cái Liên hệ  
280 DI LẶC CÁT TƯỜNG 0/Cái Liên hệ  
281 DI LẶC PHÚ QUÝ 0/Cái Liên hệ  
282 DI LẶC PHÚ QUÝ 0/Cái Liên hệ  
283 DI LẶC ĐẠI CÁT 0/Cái Liên hệ  
284 DI LẶC ĐẠI HỶ 0/Cái Liên hệ  
285 DI LẶC ĐẠI HỶ 0/Cái Liên hệ  
286 Giấy A+ Plus 59.000/Ram 47.500/Ram  
287 Giấy A0 tờ Định lượng 100 5.800/Tờ 4.800/Tờ  
288 Giấy A0 tờ Định lượng 80 4.500/Tờ 3.700/Tờ  
289 Giấy A0 Định lượng 100 - 2,7kg 110.000/Cây 100.000/Cây  
290 Giấy A0 định lượng 100 - 4,5kg 170.000/Cây 160.000/Cây  
291 Giấy A0 Định lượng 100 - 7kg 210.000/Cây 200.000/Cây  
292 Giấy A1 định lượng 100 - 2,7kg 55.000/Cây 50.000/Cây  
293 Giấy A1 định lượng 100 - 5kg 88.000/Cây 80.000/Cây  
294 Giấy A2 định lượng 100 - 3.5kg 133.000/Cây 120.000/Cây  
295 Giấy Accura A4 70gsm 48.000/Ram 46.000/Ram  
296 Giấy Asia A4 70gsm 51.500/Ram 47.000/Ram  
297 Giấy Asia A4 80gsm 61.500/Ram 56.500/Ram  
298 Giấy bãi bằng vàng 41.000/Ram 39.000/Ram  
299 Giấy bấm giá màu dày 28.500/Cây 24.000/Cây  
300 Giấy bấm giá trắng 27.000/Cây 22.500/Cây  
301 Giấy bìa dạ quang A4 dày 110.000/Ram 99.000/Ram  
302 Giấy bìa dạ quang A4 mỏng 103.000/Xấp 93.000/Xấp  
303 Giấy bìa kiếng A3 0.15 104.000/Xấp 95.000/Xấp  
304 Giấy bìa kiếng A3 Đài Loan 180.000/Xấp 150.000/Xấp  
305 Giấy bìa kiếng A4 dày 0.15 52.000/Xấp 50.000/Xấp  
306 Giấy bìa kiếng A4 mỏng 0.12 59.000/Xấp 48.000/Xấp  
307 Giấy bìa kiếng A4 Đài Loan 83.000/Xấp 76.000/Xấp  
308 Giấy bìa Thái A3 78.000/Xấp 72.000/Xấp  
309 Giấy bìa Thái A3 59.000/Xấp 54.000/Xấp  
310 Giấy bìa Thái A3 77.000/Xấp 68.000/Xấp  
311 Giấy bìa Thái A4 38.000/Xấp 34.000/Xấp  
312 Giấy bìa thơm A4 dày - tốt 75.000/Xấp 65.000/Xấp  
313 Giấy bìa Thơm A4 mỏng 78.000/Xấp 68.000/Xấp  
314 Giấy bìa Việt Nam A3 220.000/Xấp 200.000/Xấp  
315 Giấy bìa Việt Nam A3 Lớn 255.000/Xấp 235.000/Xấp  
316 Giấy bìa Việt Nam A4 64.000/Xấp 57.000/Xấp  
317 Giấy cuộn Ford 4F4 4.500/Cuộn 3.500/Cuộn  
318 Giấy cuộn Ford 5F7 5.200/Cuộn 4.200/Cuộn  
319 Giấy cuộn Ford 7F5 6.000/Cuộn 5.000/Cuộn  
320 Giấy Decal A4 vàng loại 1 62.000/Xấp 58.000/Xấp  
321 Giấy Decal A4 xanh 60.000/Xấp 56.000/Xấp  
322 Giấy Decal Da bò 72.000/Xấp 65.000/Xấp  
323 Giấy DoubleA A3 70gsm 134.400/Ram 111.000/Ram  
324 Giấy DoubleA A3 80gsm 178.000/Ram 150.000/Ram  
325 Giấy DoubleA A4 70gsm 66.000/Ram 62.500/Ram  
326 Giấy DoubleA A4 80gsm 78.000/Ram 73.000/Ram  
327 Giấy Excel A4 60gsm 58.000/Ram 54.000/Ram  
328 Giấy Excel A4 70gsm 61.000/Ram 59.000/Ram  
329 Giấy Fax Sakura 210 - 216 19.000/Cuộn 17.000/Cuộn  
330 Giấy Fax Sakura mỏng 17.000/Cuộn 15.000/Cuộn  
331 Giấy Ford màu A4 70gsm 69.000/Ram 66.000/Ram  
332 Giấy Ford màu A4 80gsm 85.000/Ram 80.000/Ram  
333 Giấy Idea A4 70gsm 68.000/Ram 60.500/Ram  
334 Giấy Idea A4 80gsm 77.000/Ram 71.000/Ram  
335 Giấy IK Plus A4 70gsm 67.000/Ram 64.000/Ram  
336 Giấy IK Plus A4 80gsm 81.000/Ram 77.000/Ram  
337 Giấy in ảnh Epson định lượng 110 53.000/Xấp 48.000/Xấp  
338 Giấy in ảnh Epson định lượng 210 29.000/Xấp 26.000/Xấp  
339 Giấy in ảnh Epson định lượng 230 31.000/Xấp 28.000/Xấp  
340 Giấy in ảnh Epson định lượng 80 25.000/Xấp 22.000/Xấp  
341 Giấy in ảnh Kodax định lượng 230 53.000/Xấp 48.000/Xấp  
342 Giấy in liên tục 1 liên (210x279) 210.000/Thùng 195.000/Thùng  
343 Giấy in liên tục 1 liên (240x279) 220.000/Thùng 200.000/Thùng  
344 Giấy in liên tục 1 liên A3 (380x279) 335.000/Thùng 320.000/Thùng  
345 Giấy in liên tục 2-5 liên (210x279) 295.000/Thùng 285.000/Thùng  
346 Giấy in liên tục 2-5 liên (240x279) 365.000/Thùng 345.000/Thùng  
347 Giấy in liên tục 2-5 liên A3 (380x279) 495.000/Thùng 480.000/Thùng  
348 Giấy in màu Epson định lượng 110 53.000/Xấp 48.000/Xấp  
349 Giấy in màu Epson định lượng 130 55.000/Xấp 50.000/Xấp  
350 Giấy in nhiệt 4F4 6.000/Cuộn 5.500/Cuộn  
351 Giấy in nhiệt 5F7 7.500/Cuộn 6.800/Cuộn  
352 Giấy in nhiệt 7F5 8.500/Cuộn 8.000/Cuộn  
353 Giấy in nhiệt 8F 9.000/Cuộn 8.600/Cuộn  
354 Giấy Lucky A4 70gsm 67.500/Ram 53.500/Ram  
355 Giấy Lucky A4 80gsm 66.000/Ram 63.500/Ram  
356 Giấy màu Indo A4 155.000/Xấp 140.000/Xấp  
357 Giấy Natural 62.000/Ram 56.500/Thùng  
358 Giấy niêm phong - mỏng 13.000/Xấp 13.000/Xấp  
359 Giấy note 3x2 40.000/Lốc 36.000/Lốc  
360 Giấy note 3x3 53.000/Lốc 48.000/Lốc  
361 Giấy note 3x4 67.000/Lốc 62.000/Lốc  
362 Giấy note 3x5 82.000/Lốc 75.000/Lốc  
363 Giấy note 4 màu - 036 8.500/Xấp 8.500/Xấp  
364 Giấy note B3-3 75.000/Lốc 75.000/Lốc  
365 Giấy note B3-4 80.000/Lốc 80.000/Lốc  
366 Giấy note dạ quang 6.000/Xấp 6.000/Xấp  
367 Giấy note dạ quang 3x2cm 59.000/Lốc 54.000/Lốc  
368 Giấy note dạ quang 3x3cm 77.000/Lốc 70.000/Lốc  
369 Giấy note dạ quang 3x4cm 105.000/Lốc 95.000/Lốc  
370 Giấy note dạ quang 3x5cm 115.000/Lốc 105.000/Lốc  
371 Giấy note nhựa mũi tên 5 màu - 3M 18.000/Xấp 16.000/Xấp  
372 Giấy note nhựa/phân trang 5 màu - mũi tên 8.000/Lốc 7.000/Xấp  
373 Giấy note nhựa/phân trang 5 màu - mũi tên Pronoti 12.000/Xấp 9.500/Xấp  
374 Giấy note UNC 1.5x2 33.000/Lốc 30.000/Lốc  
375 Giấy Paper One A3 70 gsm 115.000/Ram 110.000/Ram  
376 Giấy Paper One A3 80gsm 161.400/Ram 135.000/Ram  
377 Giấy Paper One A4 70gsm 67.500/Ram 65.500/Ram  
378 Giấy Paper One A4 80gsm 80.000/Ram 77.000/Ram  
379 Giấy Supreme A4 70gsm 68.000/Ram 66.000/Ram  
380 Giấy Supreme A4 80gsm 81.000/Ram 77.000/Cái  
381 Giấy than 2 mặt 28.000/Xấp 25.000/Xấp  
382 Giấy than bàn tay 0/Xấp Liên hệ  
383 Giấy than G-Star 53.000/Xấp 49.000/Xấp  
384 Giấy than Kokusai 46.000/Xấp 43.000/Xấp  
385 Giấy than Thái tốt Horse 70.000/Xấp 65.000/Xấp  
386 Giấy Tomy các số 7.500/Xấp 7.000/Xấp  
387 Gỡ kim Eagle nhỏ 6.900/Cái 6.300/Cái  
388 Gôm ABC hình thú 1.600/Cục 1.400/Cục  
389 Gôm Pentel lớn ZEH10 7.500/Cái 5.800/Cái  
390 Gôm Pentel nhỏ ZEH03 4.000/Cục 3.000/Cục  
391 Gôm Pentel trung ZEH05 6.000/Cục 4.500/Cục  
392 Gôm đen Deli 3.500/Cục Liên hệ  
393 Hồ khô Gstar 28.000/Lốc 21.000/Lốc  
394 Hồ Khô Hàn Quốc Gstar 4.500/Chai 3.800/Chai  
395 Hồ khô staedtler glue Stick 35g 25.500/Chai 23.000/Chai  
396 Hồ khô Staedtler glue Stick 8g 12.000/Chai 10.700/Chai  
397 Hồ khô Thiên Long G-011/DO 6.200/Chai 6.000/Chai  
398 HOA KHAI PHÚ QUÝ 0/Cái Liên hệ  
399 HOA KHAI PHÚ QUÝ 0/Cái Liên hệ  
400 HOA KHAI PHÚ QUÝ 0/Cái Liên hệ  
401 HOA KHAI PHÚ QUÝ 0/Cái Liên hệ  
402 HOA KHAI PHÚ QUÝ 0/Cái Liên hệ  
403 Hợp đồng lao động 425.000/Xấp 425.000/Xấp  
404 HƯNG THỊNH PHÁT TÀI 0/Cái Liên hệ  
405 HƯNG THỊNH PHÁT TÀI 0/Cái Liên hệ  
406 Kệ 2 tầng - nhựa cứng TTM 105-3T 66.000/Cái 60.000/Cái  
407 Kệ 3 tầng - nhựa cứng TTM 105-3T 95.000/Cái 86.000/Cái  
408 Kệ cắm bút gỗ 1010 50.000/Cái 45.000/Cái  
409 Kệ cắm bút gỗ 1016 56.000/Cái 51.000/Cái  
410 Kệ cấm bút gỗ 1018 110.000/Cái 100.000/Cái  
411 Kệ cắm bút gỗ 1021 53.000/Cái 48.000/Cái  
412 Kệ cắm bút gỗ 1022 58.000/Cái 53.000/Cái  
413 Kệ cắm bút gỗ 1023 60.000/Cái 55.000/Cái  
414 Kệ cắm bút gỗ 7001 75.000/Cái 68.000/Cái  
415 Kệ cắm bút gỗ 7012 36.000/Cái 33.000/Cái  
416 Kệ cắm bút gỗ 7022 44.000/Cái 40.000/Cái  
417 Kệ cắm bút gỗ 7027 100.000/Cái 90.000/Cái  
418 Kệ cắm bút TTM 3001 29.000/Cái 26.000/Cái  
419 Kệ cắm bút TTM 3002 18.000/Cái 15.000/Cái  
420 Kệ cấm bút TTM 3003 18.000/Cái 15.000/Cái  
421 Kệ cắm bút TTM 3004 20.000/Cái 17.000/Cái  
422 Kệ cắm bút TTM 3005 26.000/Cái 24.000/Cái  
423 Kệ cắm bút TTM 3006 31.000/Cái 28.000/Cái  
424 Kệ cắm bút TTM 3007 45.000/Cái 39.000/Cái  
425 Kệ cắm bút TTM 3008 22.000/Cái 20.000/Cái  
426 Kệ cắm bút TTM 3009 27.500/Cái 25.500/Cái  
427 Kệ cắm bút TTM 3010 26.500/Cái 24.000/Cái  
428 Kệ cắm bút TTM 3011 27.500/Cái 25.500/Cái  
429 Kệ cắm bút TTM 3012 29.000/Cái 26.000/Cái  
430 Kệ mica 2 tầng 104-2T 77.000/Cái 70.000/Cái  
431 Kệ mica 3 tầng - trượt 104-3T 105.000/Cái 95.000/Cái  
432 Kệ nhựa 2 tầng - trượt dẻo 102-2T 33.000/Cái 30.000/Cái  
433 Kệ nhựa 3 tầng - trượt dẻo 102-3T 50.000/Cái 46.000/Cái  
434 Kệ rổ xéo 1 ngăn 16.000/Cái 13.000/Cái  
435 Kệ rổ xéo 3 ngăn ráp 26.000/Cái 24.000/Cái  
436 Kéo 803 trung 10.000/Cái 9.000/Cái  
437 Keo dán nước AAA 18.000/Lốc 15.000/Lốc  
438 Keo dán nước Quế Lâm 28.500/Lốc 26.000/Lốc  
439 Keo dán nước Queen 45.000/Lốc 35.000/Lốc  
440 Keo dán nước Win 30ml 23.000/Lốc 20.000/Lốc  
441 Kéo K17 nhỏ 17.500/Cái 15.500/Cái  
442 Kéo K18 trung 20.000/Cái 17.000/Cái  
443 Kéo K19 lớn 22.000/Cái 19.000/Cái  
444 Kéo K20 lớn 22.000/Cái 18.000/Cái  
445 Keo nước Thiên Long G08 30ml 2.700/Chai 2.500/Chai  
446 Kéo S008 14.000/Cái 12.000/Cái  
447 Kéo S0180 12.500/Cái 10.500/Cái  
448 Kéo S0183 12.500/Cái 10.500/Cái  
449 Kẹp ACCO nhựa UNC 14.500/Hộp 13.000/Hộp  
450 Kẹp ACCO sắt 19.500/Hộp 18.000/Hộp  
451 Kẹp bướm Echo 15mm đen 35.500/Lốc 32.000/Lốc  
452 Kẹp bướm Echo 19mm đen 38.000/Lốc 35.000/Lốc  
453 Kẹp bướm Echo 25mm đen 70.000/Lốc 60.000/Lốc  
454 Kẹp bướm Echo 32mm đen 90.000/Lốc 82.000/Lốc  
455 Kẹp bướm Echo 41mm đen 11.800/Hộp 10.500/Hộp  
456 Kẹp bướm Echo 51mm đen 17.400/Hộp 16.000/Hộp  
457 Kẹp bướm màu 15mm 24.000/Lon 22.000/Lon  
458 Kẹp bướm màu 19mm 23.000/Lon 20.500/Lon  
459 Kẹp bướm màu 25mm 34.500/Lon 32.000/Lon  
460 Kẹp bướm màu 32mm 30.000/Lon 25.000/Lon  
461 Kẹp bướm màu 41mm 44.000/Lon 37.000/Lon  
462 Kẹp bướm màu 51mm 45.000/Lon 38.000/Lon  
463 Kẹp sắt trình ký 5.000/Cái 4.500/Cái  
464 Kìm bấm 1 lỗ KW Trio 97A0 - 8 tờ 22.000/Cái 18.000/Cái  
465 Kim bấm 10 Plus 3.200/Hộp 2.500/Hộp  
466 Kim bấm 10 SDI 4.000/Hộp 2.500/Hộp  
467 Kim bấm KW Trio 23/10 12.500/Hộp 11.000/Hộp  
468 Kim bấm KW Trio 23/13 14.000/Hộp 12.000/Hộp  
469 Kim bấm KW Trio 23/15 15.000/Hộp 13.500/Hộp  
470 Kim bấm KW Trio 23/17 15.000/Hộp 13.500/Hộp  
471 Kim bấm KW Trio 23/23 18.000/Hộp 15.500/Hộp  
472 Kim bấm KW Trio 23/8 11.000/Hộp 9.500/Hộp  
473 Kim bấm số 10 Trung Quốc 2.500/Hộp 1.800/Hộp  
474 Kim bấm số 10 Việt Đức 2.900/Hộp 2.400/Hộp  
475 Kim bấm số 3 Việt Đức 6.000/Hộp 4.700/Hộp  
476 Kìm gỡ kim Eagle 24.000/Cái 22.000/Cái  
477 Kim kẹp giấy C32 25.000/Lốc 23.000/Lốc  
478 Kim kẹp giấy C62 24.000/Lốc 22.000/Lốc  
479 Kim kẹp giấy C82 38.000/Lốc 35.000/Lốc  
480 Lau bảng tay cầm 9.000/Cái Liên hệ  
481 Lưỡi dao hồng lớn 17.800/Tép 16.800/Tép  
482 Lưỡi dao hồng nhỏ 9.400/Tép 8.500/Tép  
483 Lưỡi dao SDI lớn 10.000/Tép 9.000/Tép  
484 Lưỡi dao SDI nhỏ 6.500/Tép 5.500/Tép  
485 Lưỡi dao xanh lớn 6.400/Tép 5.700/Tép  
486 Lưỡi dao xanh nhỏ 3.250/Tép 2.900/Tép  
487 MAI VÀNG PHÁT LỘC 0/Cái Liên hệ  
488 MAI VÀNG PHÁT LỘC 0/Cái Liên hệ  
489 MAI VÀNG PHÁT LỘC 0/Cái Liên hệ  
490 MẪU HÌNH & CHỮ NHỰA 0/Cái Liên hệ  
491 MẪU HÌNH & CHỮ NHỰA 0/Cái Liên hệ  
492 MẬU TUẤT PHÁT LỘC 0/Cái Liên hệ  
493 MẬU TUẤT PHÁT TÀI 0/Cái Liên hệ  
494 MẬU TUẤT PHÁT TÀI 0/Cái Liên hệ  
495 MẬU TUẤT PHÁT TÀI 0/Cái Liên hệ  
496 MẬU TUẤT PHÁT TÀI 0/Cái Liên hệ  
497 Máy bấm giá 813 220.000/Cái 200.000/Cái  
498 Máy bấm giá Crown 5500 50.000/Cái 45.000/Cái  
499 Máy bấm giá G2000 105.000/Cái 95.000/Cái  
500 Máy bấm giá Hand MX 5500 120.000/Cái 110.000/Cái  
501 Máy bấm giá Hand MX 5500 EOS 190.000/Cái 180.000/Cái  
502 Máy bấm giá Kola 399.000/Cái 360.000/Cái  
503 Máy bấm giá Motex 5500 50.000/Cái 45.000/Cái  
504 Máy bấm giá Motex 5500 EOS 60.000/Cái 55.000/Cái  
505 Máy tính Casio JS120L 65.000/Cái Liên hệ  
506 Máy đóng số 20600 6 số KW Trio 440.000/Cái 430.000/Cái  
507 Máy đóng số 20700 7 số KW Trio 525.000/Cái 500.000/Cái  
508 Máy đóng số 20800 8 số KW Trio 600.000/Cái 600.000/Cái  
509 Máy đóng số 21000 10 số KW Trio 835.000/Cái 815.000/Cái  
510 Máy đóng số Shiny N18 - cao su 115.000/Cái 115.000/Cái  
511 Máy đóng số Shiny N28 - cao su 100.000/Cái 100.000/Cái  
512 Máy đóng số Shiny N38 - cao su 40.000/Cái 40.000/Cái  
513 Máy đóng số Shiny N48 - cao su 39.000/Cái 39.000/Cái  
514 Máy đóng số Shiny N58 - cao su 38.000/Cái 38.000/Cái  
515 Mực chuyên dùng Shiny SI63 60.000/Chai 60.000/Chai  
516 Mực dấu Shiny - S62 34.000/Chai 30.000/Chai  
517 NHÂN SINH NHƯ Ý 0/Cái Liên hệ  
518 Phấn hoa đào 10 viên màu 280.000/Thùng 255.000/Thùng  
519 Phấn hoa đào 10 viên trắng 218.000/Thùng 200.000/Thùng  
520 Phấn hoa đào 100 viên màu 505.000/Thùng 485.000/Thùng  
521 Phấn hoa đào 100 viên trắng 395.000/Thùng 374.000/Thùng  
522 Phấn MIC 10 viên màu không bụi 165.000/Thùng 155.000/Thùng  
523 Phấn MIC 10 viên trắng không bụi 133.000/Thùng 122.000/Thùng  
524 Phấn MIC 100 viên màu không bụi 350.000/Thùng 330.000/Thùng  
525 Phấn MIC 100 viên trắng không bụi 280.000/Thùng 255.000/Thùng  
526 Phấn MIC thạch cao có bụi 100 viên 302.500/Thùng 275.000/Thùng  
527 PHÚ QUÝ VINH HOA 0/Cái Liên hệ  
528 PHÚC LỘC THỌ 0/Cái Liên hệ  
529 PHÚC LỘC THỌ 0/Cái Liên hệ  
530 PHÚC LỘC THỌ 0/Cái Liên hệ  
531 PHÚC LỘC THỌ 0/Cái Liên hệ  
532 PHÚC LỘC THỌ 0/Cái Liên hệ  
533 PHÚC LỘC THỌ 0/Cái Liên hệ  
534 PHÚC LỘC THỌ 0/Cái Liên hệ  
535 PHÚC LỘC THỌ 0/Cái Liên hệ  
536 PHÚC LỘC THỌ 1 0/Cái Liên hệ  
537 PHÚC LỘC THỌ 2 0/Cái Liên hệ  
538 Pin ó đỏ 18.000/Hộp Liên hệ  
539 Ruột bút Zebra F301 loại 1 110.000/Hộp 100.000/Hộp  
540 Ruột bút Zebra F301 loại 1 10.000/Cây Liên hệ  
541 Ruột bút Zebra F301 loại 2 35.000/Hộp 28.500/Hộp  
542 Sổ bìa da A4 dày 31.000/Quyển 30.000/Quyển  
543 Sổ bìa da A4 mỏng 21.500/Quyển 20.500/Quyển  
544 Sổ bìa da CK1 3.800/Quyển 3.500/Quyển  
545 Sổ bìa da CK2 5.700/Quyển 5.200/Quyển  
546 Sổ bìa da CK5 8.800/Quyển 8.200/Quyển  
547 Sổ bìa da CK6 10.000/Quyển 9.600/Quyển  
548 Sổ bìa da CK7 dày 19.000/Quyển 18.000/Quyển  
549 Sổ bìa da CK7 mỏng 14.000/Quyển 13.000/Quyển  
550 Sổ bìa da CK8 dày 24.000/Quyển 23.000/Quyển  
551 Sổ bìa da CK8 mỏng 16.000/Quyển 15.000/Quyển  
552 Sổ caro 21x33 Thảo Linh dày 32.000/Cuốn 28.000/Cuốn  
553 Sổ caro 21x33 Thảo Linh mỏng 22.000/Cuốn 19.000/Cuốn  
554 Sổ caro 25x33 Thảo Linh dày 35.000/Cuốn 29.000/Cuốn  
555 Sổ caro 25x33 Thảo Linh mỏng 22.000/Cuốn 19.000/Cuốn  
556 Sổ caro 30x40 Thảo Linh dày 45.000/Quyển 38.000/Quyển  
557 Sổ caro 30x40 Thảo Linh mỏng 32.000/Quyển 28.000/Quyển  
558 Sổ name card 120 Lá 29.000/Quyển 26.000/Quyển  
559 Sổ name card 160 Lá 30.000/Quyển 27.000/Quyển  
560 Sổ name card 240 Lá 36.000/Quyển 33.000/Quyển  
561 Sổ name card 320 Lá 44.000/Quyển 40.000/Quyển  
562 Sổ name card 500 Lá 75.000/Quyển 68.000/Quyển  
563 SONG NGƯ ĐẠI CÁT 0/Cái Liên hệ  
564 TÀI LỘC 0/Cái Liên hệ  
565 TÀI LỘC BÌNH AN 0/Cái Liên hệ  
566 TÀI LỘC BÌNH AN 0/Cái Liên hệ  
567 Tampon Shiny S1 - không mực 26.000/Cái 26.000/Cái  
568 Tampon Shiny S2 - không mực 31.000/Cái 31.000/Cái  
569 Tampon Shiny S3 - không mực 34.000/Cái 34.000/Cái  
570 Tampon Shiny sp1 - có mực 27.000/Cái 27.000/Cái  
571 Tampon Shiny sp2 - có mực 32.000/Cái 32.000/Cái  
572 Tampon Shiny sp3 - có mực 35.000/Cái 35.000/Cái  
573 Tampon Shiny sp3 - có mực 35.000/Cái 35.000/Cái  
574 Tampon Thái Horse lớn 25.000/Cái Liên hệ  
575 Tập 100 trang Triển Vọng 420.000/Cây 375.000/Cây  
576 Tập 200 trang ABC 550.000/Cây 520.000/Cây  
577 Tập 200 trang Big Bang 302.500/Cây 302.500/Cây  
578 Tập 200 trang Big Sinh viên 456.500/Cây 415.000/Cây  
579 Tập 200 trang Búp Măng Non 223.300/Cây 203.000/Cây  
580 Tập 200 trang Búp Măng Non 223.300/Cây 203.000/Cây  
581 Tập 200 trang Kỳ Quan 357.500/Cây 325.000/Cây  
582 Tập 200 trang Ký Ức 404.800/Cây 368.000/Cây  
583 Tập 200 trang Làng Hương 294.800/Cây 294.800/Cây  
584 Tập 200 trang Thế Hệ Mới 420.000/Cây 385.000/Cây  
585 Tập 200 trang Triển Vọng 420.000/Cây 375.000/Cây  
586 Tập 200 trang Tuổi Thần Tiên 265.000/Cây 245.000/Cây  
587 Tập 48 trang 748.000/Thùng 680.000/Thùng  
588 Tập 48 trang Baby 1.122.000/Thùng 1.020.000/Thùng  
589 Tập 96 trang 50K 451.000/Cây 410.000/Cây  
590 Tập 96 trang 50K 451.000/Cây 410.000/Cây  
591 Tập 96 trang ABC 550.000/Cây 520.000/Cây  
592 Tập 96 trang Baby 891.000/Thùng 810.000/Thùng  
593 Tập 96 trang Bạn Nhỏ 605.000/Cây 550.000/Cây  
594 Tập 96 trang Big Bang 302.500/Cây 302.500/Cây  
595 Tập 96 trang Big Sinh viên 456.500/Cây 415.000/Cây  
596 Tập 96 trang Bon Bon 451.000/Cây 410.000/Cây  
597 Tập 96 trang Búp Măng Non 223.300/Cây 203.000/Cây  
598 Tập 96 trang hành tinh xanh 357.500/Cây 325.000/Cây  
599 Tập 96 trang Hoa Điểm 10 495.000/Cây 450.000/Cây  
600 Tập 96 trang Kim Đồng 555.500/Cây 505.000/Cây  
601 Tập 96 trang Kỳ Quan 357.500/Cây 325.000/Cây  
602 Tập 96 trang Ký Ức 430.000/Cây 400.000/Cây  
603 Tập 96 trang Làng Hương 294.800/Cây 268.000/Cây  
604 Tập 96 trang Mầm Xanh 506.000/Cây 460.000/Cây  
605 Tập 96 trang Sinh viên Phong Cảnh 583.000/Cây 530.000/Cây  
606 Tập 96 trang Tập Bộ 407.000/Cây 370.000/Cây  
607 Tập 96 trang Tập Bộ (bộ 6 cuốn) 407.000/Cây 370.000/Cây  
608 Tập 96 trang Thế hệ mới 420.000/Cây 385.000/Cây  
609 Tập 96 trang Tí Hon 572.000/Cây 520.000/Cây  
610 Tập 96 trang Tuổi Ngọc 698.000/Cây 635.000/Cây  
611 Tập 96 trang Tuổi Thần Tiên 265.000/Cây 245.000/Cây  
612 Tập 96 trang Vui học (bìa dày) 214.500/Cây 195.000/Cây  
613 Tập 96 trang Vui học ABC 404.800/Cây 368.000/Cây  
614 Tập 96 trang Đồng Xanh 420.000/Cây 375.000/Cây  
615 Tập kiểm tra Vibook 96 trang 456.500/Cây 415.000/Cây  
616 Tập Tuổi Thơ 448.000/Thùng 408.000/Thùng  
617 Tập Vibook - Tinh Hoa 96 trang Conan 435.000/Cây 395.000/Cây  
618 Tập Vibook 100 trang Marsupilami 671.000/Thùng 610.000/Thùng  
619 Tập Vibook 200 trang MONOKURO BOO con heo sinh viên 583.000/Cây 530.000/Cây  
620 Tập Vibook 200 trang sinh viên Phong Cảnh 583.000/Cây 530.000/Cây  
621 Tập Vibook 96 trang 12 con giáp 808.500/Thùng 735.000/Thùng  
622 Tập Vibook 96 trang MONOKURO BOO con heo 533.500/Cây 485.000/Cây  
623 Tập Vibook 96 trang MONOKURO BOO con heo sinh viên 588.500/Cây 535.000/Cây  
624 Tập Vibook 96 trang Snoopy 533.500/Cây 485.000/Cây  
625 Tập Vibook 96 trang Thần đồng Đất Việt 957.000/Thùng 870.000/Thùng  
626 THẦN TÀI PHÚ QUÝ 0/Cái Liên hệ  
627 THẦN TÀI PHÚ QUÝ 0/Cái Liên hệ  
628 THẦN TÀI PHÚ QUÝ 0/Cái Liên hệ  
629 THẦN TÀI TÍN NGHĨA 0/Cái Liên hệ  
630 Thước dẻo 20cm Win 2.800/Cây 2.000/Cây  
631 Thước dẻo 30cm Win 2.500/Cây 2.500/Cây  
632 Thước mica 20cm vàng dày Kim Nguyên 3.000/Cây 3.000/Cây  
633 Thước mica 20cm vàng mỏng Kim Nguyên 2.700/Cây 2.700/Cây  
634 Thước mica 30cm vàng dày 3.750/Cây 3.750/Cây  
635 Thước mica 30cm vàng mỏng 3.500/Cây 3.500/Cây  
636 Thước mica 50cm vàng dày Kim Nguyên 9.000/Cây 9.000/Cây  
637 Trình ký da A4 - mã 902 25.000/Cái 23.500/Cái  
638 Trình ký nhựa A4 - mã 4311 17.500/Cái 16.500/Cái  
639 Trình ký nhựa A5 - mã 4313 13.200/Cái 12.000/Cái  
640 Trình ký nhựa A6 - mã 4312 9.900/Cái 9.000/Cái  
641 TỨ TẤN TÀI 0/Cái Liên hệ  
642 TỨ TẤN TÀI 0/Cái Liên hệ  
643 TỨ TẤN TÀI 0/Cái Liên hệ  
644 TỨ TẤN TÀI 0/Cái Liên hệ  
645 TUẤT VƯỢNG TÀI 0/Cái Liên hệ  
646 TUẤT VƯỢNG TÀI CHỮ LỘC 0/Cái Liên hệ  
647 VÀNG BẠC 0/Cái Liên hệ  
648 Vé giữ xe 350.000/Cây 350.000/Cây  
649 Viết 229 20.000/Cây 17.500/Cây  
650 Viết 960 29.000/Cây 26.000/Cây  
651 Viết CEO 755 150.000/Cây 140.000/Cây  
652 Viết CEO 783 230.000/Cây 220.000/Cây  
653 Viết CEO 786 190.000/Cây 185.000/Cây  
654 Viết Cox 229 20.000/Cây 17.500/Cây  
655 Viết Cox 860 15.000/Cây 12.500/Cây  
656 Viết Cox 960 26.000/Cây 23.500/Cây  
657 Viết Cox E12 11.500/Cây 9.500/Cây  
658 VINH HOA PHÚ QUÝ 0/Cái Liên hệ  
659 VINH HOA PHÚ QUÝ 0/Cái Liên hệ  
660 VÒNG QUANH THẾ GIỚI 0/Cái Liên hệ  
661 VÒNG QUANH THẾ GIỚI 0/Cái Liên hệ  
662 XE ĐẠP VÀ HOA 0/Cái Liên hệ  
663 XE ĐẠP VÀ HOA 0/Cái Liên hệ  
664 Xóa chuột 18.000/Cái 15.000/Bộ  
665 Xóa kéo Plus 16.500/Cái 14.500/Cái  
666 Xóa kéo Plus mini 12.000/Cái 10.000/Cái  
667 Xoá kéo Wonder Hàn Quốc 16.500/Cây 14.500/Cây  
668 Đất sét thơm 10 màu 9.900/Gam 9.000/Thùng  
669 Đất sét thơm 10 màu 8.300/Hộp 7.500/Hộp  
670 Đất sét thơm 12 màu 9.900/Hộp 9.000/Hộp  
671 Đất sét thơm 5 màu 4.070/Hộp 3.700/Hộp  
672 Đất sét thơm 5 màu 4.100/Hộp 3.700/Hộp  
673 Đất sét thơm 6 màu 5.300/Hộp 4.800/Hộp  
674 ĐỨC MẸ MARIA 0/Cái Liên hệ  

Tổng cộng: 0
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SÁNG TẠO BẠC HÀ

Văn phòng: 28B Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0311633950

Địa chỉ cửa hàng: 41 Lê Quang Sung, Phường 2, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ kho: 633/7B Hồng Bàng, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0985 292 115

Email: lienhe@dailyvanphongpham.com

 

 

 

 

 

 

© Bản quyền thuộc về DAILYVANPHONGPHAM.COM

 

Đang xử lý...